Şirket Onaylı Rapor Nasıl Alınır?

Bireysel Müşteriler değer tespiti yaptırmak istedikleri gayrimenkulün sistemde yer alan ve sistem tarafından talep edilen bilgi formunu eksiksiz dolduracaklar ve rapora konu gayrimenkule ait tapu fotokopisini sisteme ilgili sekmeden ekleyeceklerdir.

Bireysel Müşteriler Formu doldurup, tapuyu sisteme ekledikten sonra bu kategori de Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından talebe konu gayrimenkul için hazırlanacak raporun Uluslararası Değerleme Standartları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ne ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği’ne uygun olacağını kabul ettiklerini belirten sözleşmeyi onaylayacaklardır.

Bireysel Müşteriler sözleşmeyi onayladıktan sonra Portal Yönetimi ile online bağlantı kurulacak ve gayrimenkulün niteliğine göre belirlenecek ücret üzerinden ödeme gerçekleşecek, anında e-fatura kesilecek ve müşteriye iletilecektir. Ödeme kredi kartı üzerinden online veya belirtilen hesaba eft-havale şeklinde olacaktır.

Bireysel Müşteriler ödeme işlemini tamamladıkları anda Portal tarafından ilgili Gayrimenkul Değerleme Şirketine yönlendirilecektir.  Talebi alan şirket 30 dakika ile 60 dakika arasında müşteri ile irtibata geçecek değerleme için gerekli belgeleri müşteriden talep edeceklerdir. Resmi kurum araştırmalarında oluşacak ek masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.   Raporun tamamlanmasına esas araştırmalar tamamlandığında 3 iş günü içerisinde sonuçlandırıp onaylayarak Portal üzerinden ve ıslak imzalı olarak Bireysel Müşteriye ileteceklerdir.

Kurumsal müşteriler için portala giriş şifreleri verilecek, Portal Yönetimi ile irtibata geçilerek, bu müşterilerle yapılan sözleşmenin içeriğine göre rapor hazırlama hizmeti gerçekleşecektir. Kurumsal müşterilerin talebinin içeriğine göre rapor verme süresi ve içeriği değişebilecektir.

Şirket Onaylı Rapor almak için tıklayınız

Kurumsal ve Bireysel Gayrimenkul Ekspertiz Çözümleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz

İletişime Geçin