EVİNİBİZESOR KULLANIM SÖZLEŞMESİ


Evinibizesor, bölge bazında gayrimenkul değerleri ve bölgede yaşayanların demografik bilgileri, yaşam alanları gibi bilgileri sunan; tercihe göre kişi ve kurumlar için değerleme uzmanları tarafından hazırlanan değerleme raporlarını Evinibizesor üzerinden temin etmeye yarayan bir aracı hizmet sağlayıcı elektronik ticaret platformudur. Site 'de yayınlanan Gizlilik Sözleşmesi bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

TARAFLAR

Bu Evinibizesor Kullanım Sözleşmesi, Evinibizesor ile Evinibizesor'a üye olan kişi (Üye) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Sözleşme'de Evinibizesor ve Üye tek tek 'Taraf' , birlikte' 'Taraflar' 'olarak anılacaklardır.

Üye Site'ye üye olarak bu Sözleşme'de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Evinibizesor İletişim Bilgileri:

Ticaret Unvanı : 

Evinibizesor Danışmanlık ve Portal Yönetimi A.Ş

Adres :

Medrese Ali Bey Mah., Talatpaşa Cad. No:118 A Efe Apt. A Blok D/3

Merkez Edirne

MERSİS No:

 

e-Posta Adresi :

 

TANIMLAR:

Site: www.evinibizesor.com alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesi ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan mecralar ile Evinibizesor'a ait mobil aplikasyonların tamamını,

Evinibizesor: İşbu Site'de yer alan koşullar dahilinde Evinibizesor Danışmanlık ve Portal Yönetimi A.Ş 'yi,

Üye: Site'ye giriş yapan ve Site'de yer alan formu doldurup talep edilen bilgileri paylaşan, 'Kullanım Sözleşmesi 'ni okudum, kabul ediyorum.' İfadesinin yer aldığı kutucuğu işaretlemiş ve 'Üye Ol' butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış, Site'de yer alan Hizmetler 'den Kullanım Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen koşullar ile yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi, (değerleme Uzmanları ve eksperler ile akdedilecek diğer sözleşmeler, Kullanım Sözleşmesi'nden tamamen bağımsızdır.)

Ürün: Site'de Evinibizesor veya Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti,

Satıcı: Evinibizesor'un Site üzerinden gerçekleştirdiği aracılık faaliyetlerinden yararlanarak Site üzerinden Üye'ye Site'de ve diğer sözleşmelerde detayları belirtilen hizmetleri sunan kişi,

Hizmet: Üye'nin, bu Sözleşme'de tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Evinibizesor tarafından Site içerisinde ortaya konan her türlü faaliyeti ifade eder.

Evinibizesor ve Site'de sunulan Görüş Rapru, Ekspertiz Raporu, Tapu Raporu hizmetlerinin sağlayıcıları birbirinden bağımsız ve ayrı kişilerdir. Evinibizesor, Üye ile Satıcı'yı biraraya getiren bir platform olup; hiçbir surette Satıcı'nın sunacağı hizmetlerin sağlayıcısı / uygulayıcısı / ifa edicisi ve / veya acentesi bayiisi, vekili, temsilcisi vb.olarak addedilemez.

SÖZLEŞME'NİN KONUSU

Bu Sözleşme, Site'nin kullanım koşullarının ve bu kullanım esnasında Üye'nin ve Evinibizesor'un hak ve yükümlülüklerinin tespitini amaçlamaktadır.

Bu Sözleşme, Taraflar ve Satıcı ile Üye arasında akdedilecek hizmet tedarik sözleşmelerinden tamamen bağımsız olup; sadece Site'nin kullanımı, Site'ye üyelik şartları ve yükümlülükleri kapsar. Üye, bu Kullanım Sözleşmesi'ni kabul etmekle birlikte; Site içerisinde yer alan kullanım ve üyeliğe ilişkin olarak Evinibizesor tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme uyarıyı dikkate alacağını ve bu uyarı ve bilgilendirmelere uygun davranacaklarını kabul ve beyan eder.

ÜYE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, üyeliği süresince, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site'nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemini yerine getirirken bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site'ye ve Site'de sunulan servislere üye olabilmek gerekli bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu Sözleşme'de ve Site'de satışa sunulan ürünler için belirlenen her türlü hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, Üye 'nin bir gerçek kişi olması durumunda, Sözleşme' nin Üye tarafından onaylanması ile Üye 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye 'nin 18 yaşından küçük olması durumunda ise, bu Sözleşme' nin onaylanması halinde Üye 'nin veli ve/veya vasisinden onay/izin aldığı varsayılacaktır.

Üye'nin bir tüzel kişilik olması halinde ise, işbu Sözleşme'nin onaylanması ile Üye kendi yargı bölgesinde geçerli şekilde kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olduğunu, bu Sözleşme'yi akdetmek dahil olmak üzere tüm iktidar ve yetkiye sahip olduğunu ve ayrıca Sözleşme 'yi akdeden temsilcisinin Sözleşme' nin akdedilmesi için usulüne uygun yetkilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

Evinibizesor, üyelik sürecinde yapacağı değerlendirme sonucu başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkına da sahiptir. Üye'nin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Evinibizesor 'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site'ye üye olurken Üye'nin verdiği e-posta adresinin ve diğer bilgilerin güncel olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda Site'ye üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Evinibizesor, verilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder ve buna göre davranır ve bu bilgilerin araştırma yükümlülüğün bulunmamaktadır.

Üye, Evinibizesor'un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Evinibizesor 'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye'nin Site aracılığıyla Evinibizesor tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Üye 'nin sorumluluğundadır. Üye'ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üye 'nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve / veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Evinibizesor'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üye, Evinibizesor'un yazılı onayı olmadan Bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz.

Sözleşme'de veya Site'deki hizmetler için akdedilecek sözleşmelerde yer alan özel sorumluluk hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye Site üzerinden gerçekleştirdiği hukuka aykırı her türlü iş/işlem sonucunda doğan zarardan münhasıran sorumlu olacağını kabul eder.

Evinibizesor, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için, Sözleşme hazırlıkları sırasında ve sözleşme süresince, verilen hizmete ilişkin Site'de kullanılan ürün ve/veya hizmetlerin, projelerin, belgelerin, metinlerin, Site'ye ilişkin veya Site 'de yer alan görsellerin, metinlerin, bültenlerin, sloganların, videoların, tasarımların, know-how ve her türlü ticari bilginin, illüstrasyonların, veritabanının, gayrimenkul değerlerine ilişkin herhangi bir verinin, her türlü logo, amblem ve verilerin fikirlerin, Evinibizesor 'a ait ticari markalar ve ticari görünümlerin, akışların, kaynak kodlarının, araştırmaların, kodların, tekniklerin istatistiklerin ve mali ve manevi haklarına ilişkin tüm fikri hakların tek sahibidir ve bu içeriklere ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm haklar münhasıran Evinibizesor'a aittir. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde tersine mühendislik yapmayacağını ya da Site'nin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Evinibizesor ve 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Site kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, Üye'nin Site'yi kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Evinibizesor, Üye'nin sözleşmelerinin tamamını feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Evinibizesor 'un sözleşmelerden ve kanundan doğan tazminat hakları saklıdır. Bu ihlal doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Üye sorumlu olup, Evinibizesor'un rücu hakkı saklıdır.

Evinibizesor, Site üzerinde (kendisinin satıcı olduğunun açıkça belirtildiği ilişkiler hariç) Üye ile Satıcı arasında kurulacak ilişki için aracılık etmektedir. Bu sebeple Evinibizesor dışındaki herhangi bir üçüncü kişi tarafından sunulan hizmetlerin ve hizmetler kapsamında doğan / doğacak yükümlülüklere ilişkin Evinibizesor 'un herhangi bir hak ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu sebeple Evinibizesor, Satıcı'nın sunduğu hizmet kapsamında gereklilikleri olan izin, ruhsat veya belgeleri temin etmekle yükümlü değildir.

Evinibizesor, Site üzerinde sunulan hizmet ve servislerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğradığı/uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için her ne nam altında olursa olsun Evinibizesor'dan tazminat talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

Evinibizesor, Site'nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Evinibizesor tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve bu içeriği giren Üye'nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Site 'den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üye arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Site 'ye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üye' nin yaşayacağı sorunlardan Evinibizesor sorumlu tutulamaz.

SORUMLULUK SINIRLARI

Site'de sunulan her tür içerik, ticari ilişki kapsamında üçüncü kişilerden veya kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir manipülasyon veya yönlendirme olmadan işlenmekte ve tarafsız olarak sunulmaktadır. Site 'deki her türlü içerik sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve birebir çözüm, sonuç, hukuki görüş, ve hukuki rapor, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır. Bu sebeple Site 'deki her tür içeriğin, verinin, analizin, raporun, değerlendirmenin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Bu sebeple Evinibizesor' a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Site üzerinden Satıcı tarafından Üye'ye sağlanan hizmetler kapsamında, Evinibizesor sadece Site aracılığıyla aracılık faaliyetini üstlenmektedir Bu sebeple Satıcı'nın hizmeti ve/veya yükümlülüklerini eksik, yanlış veya ayıplı yerine getirmesi sebebiyle Evinibizesor'un herhangi bir yükümlülüğü bulunamaz. Evinibizesor, Satıcı'nın ve/veya Satıcı ile bağlantılı olarak kaynaklanan hiçbir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zararından sorumlu olmayacağı gibi, Üye'nin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

MÜCBİR SEBEPLER VE UYGULANACAK HUKUK

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Evinibizesor, Bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Evinibizesor 'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Evinibizesor 'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SÖZLEŞME'NİN SONA ERMESİ

Bu Sözleşme, Site üzerinden tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek olup; Üye'nin Site'de üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Üye'nin kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması ve Üye 'nin üyeliğini kendi iradesiyle sona erdirmesi, halinde sona ermiş sayılacaktır.

Evinibizesor, Üye'nin bu Sözleşme'yi veya Site üzerinden akdedilecek diğer sözleşmeleri veya Site üzerinden sunulan farklı hizmetlere ilişkin kuralları ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, bu Sözleşme'yi tek taraflı ve tazminatsız herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshedebilecektir. Üye, Evinibizesor 'un bu Sözleşme'yi haklı nedenle feshetmesi sebebiyle, Evinibizesor 'un uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

  1. Üye'nin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  2. Üye'nin bu Sözleşme ve ve Site aracılığıyla akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmesi,
  3. Üye'nin üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması,
  4. Üye'nin Site'de veya Evinibizesor ile paylaştığı bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Site'de paylaşılan bilgi, içerik görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması.

Site'ye giriş yapan ve/veya üye olan her Üye, bu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

 

Kurumsal ve Bireysel Gayrimenkul Ekspertiz Çözümleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz

İletişime Geçin